Spotkania koła w roku akademickim 2019/20120

Wraz z kolejnym semestrem kontynuujemy działalnosć koła.

Zaprazamy wszystkich zainteresowanych na zajęca koła w co drugi poniedziałek o godzinie 13 30 w sali 5@16

Pierwsze spotanie 18.11.2019